Levering: 1-3 hverdage
Fragt fra DDK 49,-
97 40 10 30

Handelsbetingelser

1. Almindelige betingelser generelt

1.1 Almindelige betingelser generelt
Nedenstående betingelser gælder for alle bestillinger, som forbrugere (herefter benævnt ”køber”) foretager på Polisans (herefter benævnt ”sælgers”) hjemmeside www.polisan.dk. Der anvendes sproget dansk i al korrespondance mellem køber og sælger. Disse betingelser accepteres af køber i forbindelse med afgivelse af bestillinger. Betingelserne vil til enhver tid være tilgængelige på sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til sælger.
 

2. Bestilling, ordrebekræftelse og aftaleindgåelse

2.1 Bestilling
Købers bestilling af varer sker på sælgers varekatalog. Køber bestiller varer ved at finde dem i varekataloget og lægge i en virtuel indkøbskurv.

2.1.1 Bestillingsproces for kontokunder med udskudt betalingsfrist hos sælger - kunder med konto:
Køber logger ind med sit brugernavn og adgangskode og har herefter adgang til at lægge varer i den virtuelle indkøbskurv. Hvis man i forvejen har udskudt betalingsfrist (er kontokunde), men ikke har brugernavn og adgangskode kan man rekvirere det ved henvendelse til Polisan kundeservice tlf. 97 40 10 30. Priserne i webshoppen er vejledende og kan afviges såfremt køber har særaftale med sælger om eventuelle rabatter og/eller særlige priser på leveringsomkostninger.

2.1.2 Bestillingsproces for kunder med betalingskort
Køber vælger de varer i sælgers webshop som ønskes bestilt. Varerne samles løbende i en virtuel indkøbskurv. Efter at køber har samlet hele sin bestilling føres denne til et check-ud forløb hvor der skal indtastes navn, adresse samt diverse kortoplysninger.

Køber vil inden afsendelse af bestillingen kunne se den samlede pris for de bestilte varer og leveringsomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger. Køber vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette eventuelle fejl. Det er købers eget ansvar at bestillingen er udfyldt rigtig.

Efter købers afsendelse af bestillingen, sender sælger en kvittering for modtagelsen, herunder oplysninger om købers ordrenummer, navn og adresse, betalingskort, leveringsadresse og oversigt over de bestilte varer. Der gøres indtrængende opmærksom på at denne kvittering for modtagelsen, ikke har status som ordrebekræftelse, altså IKKE er bindende for sælger. Rent juridisk anses købers bestilling som værende et tilbud til sælger, om at ville købe de bestilte varer til de angivne priser. Bestillingen er ikke bindende for sælger før køber modtager en manuelt udarbejdet ordrebekræftelse.

Køber opfordres til at gennemgå ordrebekræftelsen og meddele sælger, såfremt denne efter kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Køber opfordres til at gemme og eventuelt udskrive ordrebekræftelsen.

Køber er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede kontaktoplysninger om sig er korrekte, idet sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.
 

3. Priser og leveringsomkostninger

3.1 Priser og valuta
Den gældende pris er som udgangspunkt den pris som står angivet på tidspunktet for afgivelse af bestilling. Al handel mellem sælger og køber afregnes i DKK og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, kvittering for sælgers modtagelse af bestillingen, ordrebekræftelsen, fakturaen, etc.

Alle angivne priser er inklusive afgifter, fx emballageafgifter og er desuden angivet både inklusive og eksklusive moms. Priser eksklusive moms er angivet med mindre skrift sammen med prisen uden moms.

3.2 Leveringsomkostninger (angivet inklusive moms)
Danmark - fastland og brofaste øre:
Bestillinger på 1.200,00 kr. eller derunder tillægges et beløb til dækning af forsendelse og ekspedition på 59,00 kr. Der beregnes ikke tillæg til forsendelse og ekspedition på bestillinger som overstiger 1.200,00 kr.

Danmark – ikke brofaste øer:
I mange tilfælde er fragt til “ikke brofaste øer” behæftet med væsentlig højere priser end til fastland og brofaste. Sælger forbeholder sig derfor retten til, i berørte tilfælde, at hæve leveringsomkostninger således de modsvarer merprisen for levering på “ikke brofaste øer”. Sælger fremsender i sådan tilfælde snarest nyt tilbud til køber samt et link hvor merbetalingen kan gennemføres. Såfremt merbetaling ikke er modtaget inden 5 hverdage slettes ordren.

Udenfor Danmark:
Ingen mulighed bestilling via webshop til levering udenfor Danmark. Kontakt kundeservice på tlf. 97 40 10 30.
 

4. Betaling

4.1 Betaling med betalingskort
Følgende betalingskort accepteres: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa og Visa Electron. Sælger afholder eventuelle transaktionsgebyr i forbindelse med overførsel.

Beløbet trækkes først på købers konto når varen afsendes. Det debiterede beløb vil fremgå af købers betalingsoversigt fra banken. Betaling med betalingskort håndteres af Nets er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering. Ingen oplysninger i forbindelse med transaktionen (udover beløbet) kommer til sælgers kendskab.

4.2 Betaling via konto hos Polisan
Det skyldige beløb debiteres kontoen, betalingsbetingelser efter individuel aftale. Sælger forbeholder sig ejendomsretten på leverede varer indtil kontoen er udlignet.

Bemærk: Konto hos Polisan kan ikke oprettes gennem webshoppen.
 

5. Levering og leveringstid


5.1 Levering
Det estimerede leveringstidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen, under normale omstændigheder 1-3 arbejdsdage. Såfremt det ikke er muligt at levere i henhold til angivet i ordrebekræftelsen får køber besked om forsinkelsen samt nyt tidspunkt for hvornår leveringen forventes at ske. Det er ikke muligt for sælger at specificere på hvilket tidspunkt på dagen levering sker. Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter sælger snarest muligt køber herom. 

Småpakker leveres som udgangspunkt med PostDanmark og til et af PostDanmarks selvbetjente boksanlæg. PostDanmark giver køber besked når pakken er klar til afhentning og vil altid bestræbe sig på at benytte det selvbetjente boksanlæg som er placeret tættest på købers adresse. Hvis køber i stedet ønsker at få leveret direkte til døren bedes køber gøre opmærksom på dette under bestillingen, dette gøres under check ud-forløbet i feltet “Kommentarer til Ordre”.  

Større forsendelser, som fx hele paller, sendes som udgangspunkt med Danske Fragtmænd og leveres i videst muligt omfang direkte til købers adresse eller anden ønsket som køber måtte have ønsket i forbindelse med bestilingen.

 

 

 

 

 

6. Returret og returnering


6.1 Returret generelt
Køber har fortrydelsesret på varer i de første 14 dage efter modtagelse. Fortrydelsesretten gælder både ubrugte og brugte varer. Hvis køber ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret skal sælger have besked i løbet af den periode hvor fortrydelsesretten løber. Efter at køber har givet besked om at ville benytte sin fortrydelsesret har denne 14 dage til at returnere varerne til sælger. Hvis fristen overskrides bortfalder fortrydelsesretten.  

Refundering af købers udgifter ved benyttelse af returret på ubrugte varer
Sælger tilbagebetaler købers fulde udgifter på de varer som ønskes returneret samt de leveringomkostninger som er tilknyttet til disse varer. Sælger refunderer ikke købers udgifter til returnering i forbindelse med brug af returret.

Refundering af købers udgifter ved benyttelse af returret på brugte varer
Sælger tilbagebetaler købers fulde udgifter på de varer som ønskes returneret fratrukket anslået værdiforringelse samt de leveringomkostninger som er tilknyttet til disse varer. Sælger refunderer ikke købers udgifter til returnering i forbindelse med brug af returret. Værdiforringelsen beregnes som forskellen mellem den pris som køber oprindeligt har givet og den pris som sælger kan opnå ved gensalg.

Refundering vil blive sat i værk, straks når de returnerede varer er modtaget hos sælger. I ekstraordinære situationer kan der dog gå op til 14 dages ekspeditionstid. Pengene vil blive indsat på det betalingskort som de oprindeligt er blevet hævet fra, medmindre køber ønsker anden løsning som sælger accepterer.  

6.2 Returnering med fragtmand eller lignende
Køber skal inden afsendelse rekvirere et returnummer som skal opgives sammen med den returnerede vare.  Når køber rekvirerer returnummer skal denne oplyse det fakturanummer som varen er købt på. Ved returnering skal køber vedlægge en kopi af den faktura som varen er købt på og kopien skal være påført returnummer. Polisan forbeholder sig retten til at standse processen med tilbagebetaling for den returnerede vare såfremt der mangler kopi af faktura og/eller returnummer. I så fald giver Polisan køber besked om at fremsende den manglende dokumentation, hvorefter køber har 30 dage at fremsende. Polisan iværksætter processen med tilbagebetaling straks når manglende bilag modtages.
Polisan accepterer at bilagene fremsendes elektronisk fx via e-mail eller telefax.
Såfremt køber ikke inden 30 dage har fremsendt den anmodede dokumentation returneres varen til køber.

 

6.3 Returnering ved fremmøde
Køber skal medbringe følgeseddel eller faktura på den vare som returneringen vedrører. Hvis kunden har konto hos Polisan er det tilstrækkeligt at opgive sit kontonummer eller lignende, hvorefter Polisan selv kan trække de relevante data som er nødvendige for tilbagebetaling af kundens tilgodehavende. Tilbagebetalingen sker som udgangspunkt ved at Købers konto hos Sælger krediteres beløbet. Såfremt Købers konto er udlignet kan beløbet udbetales eller overføres til Købers konto.

Returadresse og kontaktoplysninger kan ses på Polisans website www.polisan.dk
 

7 Reklamationsret


7.1 Generelt
Køber opfordres til at gennemgå varen straks ved modtagelse, herunder kontrollere om varen er funktionsdygtig samt at den svarer til det bestilte.

I det omfang der findes dokumentation til varen (fx produktbeskrivelser og brugervejledninger) medfølger disse ved levering. Køber opfordres til at sætte sig ind i medleveret dokumentation, herunder varens funktionalitet, muligheder og begrænsninger og eventuelt vedligehold før, under og efter brug.

 

7.2 Reklamationsret og garanti
Køber har 24 måneders reklamationsret på alle varer, undtagen sliddele som er taget i brug og produkter med begrænset holdbarhed. Reklamationen skal være Polisan i hænde senest 24 måneder efter varen er modtaget hos køber. Køber kan ikke påberåbe sig reklamationsret over fejl eller mangler som viser sig efter 24 måneder.

Såfremt det viser sig at en vare er behæftet med fejl eller mangler er det købers pligt at reklamere over for sælger inden for rimelig tid samt returnere den til sælger.

Såfremt det viser sig at varen er behæftet med fejl og mangler tilbydes kunden som udgangspunkt valget mellem følgende muligheder, her nævnt i den rækkefølge som de tilbydes:

Afhjælpning af fejlen eller manglen. (reparation)
Levering af anden vare. (ombytning)
Passende afslag i købsprisen. (økonomisk kompensation)
Ophævelse af handlen, hvis fejlen eller manglen ikke er uvæsenlig.

Køber kan ikke kræve reparation eller ombytning hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger. Såfremt Sælger tilbyder reparation eller ombytning kan Køber ikke kræve afslag i købsprisen eller ophævelse af handlen.

Hvis Sælger tilbyder reparation skal afhjælpning af fejl og mangler udbedres indenfor rimelig tid. Alternativt kan Køber kræve levering af anden tilsvarende vare, et passende afslag i købsprisen eller ophævelse af handlen. Undtaget fra disse regler er sliddele.

Når du køber disse varer har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
 

8. Politik om Personoplysninger og Cookies

8.1 Behandling af personoplysninger
Sælger er dataansvarlig i forhold til de data som kommer i dennes varetægt. Sælger er i sin brug af persondata i enhver henseende underlagt Persondataloven.

Ved handel på www.polisan.dk udbeder Sælger sig Købers navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse samt kontooplysninger såfremt kunden har en konto hos Polisan eller kortoplysninger ved betaling med kort. Altså kun oplysninger som skal understøtte Sælgers effektuering af ordren. Disse data samt den enkelte købers handelshistorik opbevares af Sælger på ubestemt tid. Såfremt virksomheden helt eller delvist overdrages eller sælges overgår nævnte forpligtelser uden forbehold til den nye ejerkreds.

Køber kan til enhver tid bede om indsigt i hvilke data som Sælger har om den pågældende Køber. Køber kan til enhver tid bede Sælger om at slette de persondata som opbevares om sig. Sletning af persondata er gratis for Køber og effektueres indenfor 10 arbejdsdage.

8.2 Politik om Cookies og logning af IP-adresse
På www.polisan.dk anvendes cookies. En cookie er en betegnelse for en fil som gør det lettere at kommunikere i et digitalt miljø fx mellem en Køber og en Sælger. Cookies bruges fx til styring af indholdet i Købers indkøbskurv eller til at optimere bestillingsprocessen næste gang der handles på sitet. Cookies kan nemlig sørge for at formulardata, fx navn og adresse m.v. automatisk indtastes ved login. Køber kan derfor gå direkte til varebestilling. Cookies bruges også til at logge anonyme informationer til statistisk brug, fx hvor mange besøgende sitet har haft samt de besøgendes trafik under besøget. Cookies i denne forbindelse anvendes ene og alene til at optimere sitet.
Sælger logger desuden Købers IP-adresse hvorfra købet foretages. Denne har normalt ingen anvendelse efterfølgende, men kan bruges af Politiet i et eventuelt opklaringsarbejde såfremt Sælger udsættes for svindel eller lignende.

9 Øvrige forhold

9.1 Forbehold for trykfejl m.v.
Sælger tager forbehold for trykfejl, billedfejl, udsolgte varer, ændringer i satser på moms og/eller afgifter, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra vore leverandører samt force majeure.

9.2 Ugyldighed
Såfremt dele af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

 

10 Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

 

10.1 Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

 

11 Oplysninger om Sælger

Polisan
v/ Indehaver Mogens Juhl Pedersen
Gartnerivej 26
7500 Holstebro
Tlf. 97 40 10 30